MENU

Privacybeleid - Skiverleih Brinkmann Winterberg

Cookie-instellingen

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking
Skiverhuur & liftbedrijf Brinkmann
Nico Brinkmann
Am Waltenberg 89
59955 Winterberg
Tel.: 02981 92 96 433
fax: 02981 92 96 434
E-mail: info@skiverleih-brinkmann.de

Gegevensbeschermingsfunctionaris
Great Oak Privacy Policy GmbH & Co. KG
Floriaanse paraplu
Ruhrstraße 16
59955 Winterberg
Telefoon: 02985 99 99 69 0
Fax: 02985 99 99 69 3
e-mail: datenschutz@great-oak.de
www.great-oak-datenschutz.de

Doel van de verwerking
Doel A: Registratie van de bezoeken aan de website op basis van het IP-adres om het aantal bezoekers en bekeken pagina's te evalueren.

Doel B: Registratie van systeemgebeurtenissen met IP-adres voor het oplossen van problemen

Doel C: Online boeken

Doel D: Google Analytics wordt gebruikt om het gebruik van de website door bezoekers te analyseren. Voor dit doel gebruikt Google pageviews om klantgegevens te verzamelen over de technische kenmerken en activiteiten van de bezoekers van uw website. Deze klantgegevens worden door de verwerkingssoftware geëvalueerd om rapporten op te stellen die informatie kunnen bevatten over de duur van het verblijf, de geografische herkomst, de herkomst van het bezoekersverkeer, de exitpagina's en de gebruikspatronen.

Doel F: Inleiding en uitvoering van een verkoopovereenkomst

Doel G: Betaling via Paypal

Doel H: DoubleClick in staat stellen om reclame te richten en interactieve reclamecampagnes te leveren

Doel I: YouTube biedt video's die dienen om de inhoud te visualiseren. Deze worden gevoed via iframe

Doel J: Het verzamelen van gegevens en het instellen van cookies door GA Audiences om gebruikersprofielen aan te maken met behulp van pseudoniemen om het gebruikersgedrag bij een bezoek aan de website te analyseren.

Rechtsgrondslag van de verwerking
De verwerking van de doeleinden A, B, D, H, J is gebaseerd op rechtmatige belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) EU-DSGVO.

De verwerking van de doeleinden C, G, I is gebaseerd op de vrijwillige toestemming van de betrokkene overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de EU-DSGVO.

De verwerking van doel F is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), EU-DSGVO.

 

Legitieme belangen van de verwerker
Doel A: Het doel van de website is het aantrekken van nieuwe contractanten en het verstrekken van informatie aan geïnteresseerde partijen. Om de effectiviteit van deze site te kunnen meten en de site op basis van deze gegevens te kunnen optimaliseren, worden de gegevens van doel A verzameld.

Voor doel B: Om de technische beschikbaarheid van de site permanent te kunnen garanderen, worden de systeemgebeurtenissen opgeslagen en geëvalueerd. Om opzettelijk veroorzaakte gebeurtenissen te kunnen detecteren en voorkomen, worden alle gebeurtenissen samen met de IP-adressen opgeslagen.

Voor Doel D: Het doel van de website is het aantrekken van nieuwe contractanten en het verstrekken van informatie aan geïnteresseerde partijen. Hiervoor is het belangrijk om de site aan te passen aan de behoeften van de bezoeker en ervoor te zorgen dat een maximaal bereik wordt bereikt. Om de effectiviteit van deze maatregelen te kunnen meten, worden gegevens verzameld.

Doel H: We gebruiken DoubleClick om onze reclame te verbeteren, de kosten-batenverhouding te optimaliseren en reclame te targeten.

Doel J: Door deze technologie ziet u interessante reclame en gerichte productaanbevelingen van ons op andere externe sites in het Google-partnernetwerk en heeft u altijd uw favoriete producten in beeld.

 

Ontvanger van de gegevens
Toegang tot de gegevens door onze contractverwerker voor het hosten, bedienen en ontwikkelen van deze website is te allen tijde mogelijk:

Hosting:
Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale)

Ontwikkeling:
Michael Lanczyk & Claudiu-Silviu Stritter GbR, Schneppenkauten 1a, 57076 Siegen

Daarnaast worden de gegevens doorgestuurd naar de volgende kantoren:

Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

In geval van betaling met Paypal:

PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg

 

Duur van de opslag

Doel A: 12 maanden
Doel B: 6 maanden
Doel C: 6 maanden of eerder in geval van herroeping.
Doel D: 12 maanden
Doel F: 12 maanden
Doel G: 12 maanden
Doel H: 12 maanden
Doel I: 12 maanden
Doel J: 12 maanden

 

Rechten van de betrokkenen
Als persoon die betrokken is bij de verwerking van gegevens heeft u gratis recht op de volgende beschermingsrechten:
a) U kunt uw vrijwillige toestemming te allen tijde intrekken (recht van herroeping)
b) U kunt te allen tijde een overzicht opvragen van al uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen (recht op informatie).
c) Voor gegevens die niet onderworpen zijn aan een wettelijke of contractuele bewaarplicht, kunt u te allen tijde kosteloos om verwijdering verzoeken (recht op verwijdering).
d) U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde beperken tot bepaalde gebieden (recht van beperking)
e) U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking die het algemeen belang of de gerechtvaardigde belangen van de verwerker dient, indien er redenen zijn om dit op grond van uw specifieke situatie te doen (recht van bezwaar)
f) In het geval van door u onjuist opgeslagen gegevens heeft u te allen tijde het recht om deze gegevens te corrigeren (recht op correctie).
(g) U hebt het recht om persoonsgegevens over u te ontvangen of aan een andere instantie te laten verstrekken in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. (Recht op gegevensoverdracht)

 

Recht van beroep
Elke persoon die betrokken is bij een gegevensverwerking heeft recht op een klacht bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van zijn land of bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de exploitant van deze site.

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Telefoon: 0211/38424-0
fax: 0211/38424-10
e-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze website door de gebruikers te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteiten binnen deze website en om ons verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van deze website en het gebruik van het internet. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers aan te maken.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan het opslaan van cookies voorkomen door zijn browsersoftware daarop af te stemmen; ook kan hij het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van het online-aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over het advertentiegebruik van Google, opt-out en opt-in-opties kunt u terecht op de websites van Google ophttps://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Google's gebruik van gegevens wanneer u de websites of apps van onze partners gebruikt"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Google's gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Informatie beheren die Google gebruikt om advertenties aan u te tonen") en http://www.google.com/ads/preferences ("Bepaal welke advertenties Google u toont").

 

Google DoubleClick

DoubleClick van Google is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick by Google maakt gebruik van cookies om advertenties te plaatsen die voor u relevant zijn. Dit houdt in dat u een pseudoniem identificatienummer (ID) aan uw browser koppelt om te controleren welke advertenties in uw browser werden getoond en welke advertenties werden bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van de DoubleClick-cookie stelt Google en haar partnerwebsites alleen in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google naar een server in de VS gestuurd om daar te worden geëvalueerd en opgeslagen. Google houdt zich aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van de "Privacy Shield"-overeenkomst en is geregistreerd bij het "Privacy Shield"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Een overdracht van gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval uw gegevens combineren met andere gegevens die door Google worden verzameld.

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google en de bovengenoemde manier van gegevensverwerking en het genoemde doel. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze website gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookies worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de websites voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser plugin beschikbaar onder de volgende link onder het item DoubleClick deactivering extensie. Als alternatief kunt u ook de DoubleClick cookies deactiveren met deze opt-out.

 

Webanalyse met GA publiek

Deze website wordt beheerd door GA Audiences, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"), verzamelt en bewaart gegevens waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Met deze technologie kunnen gebruikers die onze website en online diensten al hebben bezocht, gerichte reclame van ons zien op andere externe sites in het Google-partnernetwerk. Hiertoe wordt een cookie op uw computer geplaatst om het gebruikersgedrag bij een bezoek aan de website te analyseren en kan deze vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesse gebaseerde reclame. Door het instellen van de cookie worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt. Als u geen op interesse gebaseerde reclame wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen door de instructies op https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout te volgen.

 

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk om websitetags te beheren via een interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De Google Tool Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking tags voor zover deze zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

 

YouTube-plugins

Voor de integratie van video's maken we onder andere gebruik van de provider YouTube. YouTube wordt beheerd door YouTube LLC met hoofdkantoor op 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc. met het hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Op sommige van onze internetpagina's maken we gebruik van plugins van de provider YouTube. Als u de internetpagina's van onze internetpresentie oproept die met een dergelijke plug-in zijn uitgerust - bijvoorbeeld onze mediabibliotheek - wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze internetpagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Als u de plugin gebruikt, bijvoorbeeld door op de startknop van een video te klikken, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze associatie voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account en andere accounts van de bedrijven YouTube LLC en Google Inc. voordat u onze website gebruikt en de bijbehorende cookies van de bedrijven te verwijderen.

Meer informatie over de verwerking van gegevens en opmerkingen over gegevensbescherming door YouTube (Google) vindt u op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

PayPal
Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal gestuurd. De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van de in het verleden uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties.

 

Informatiebrief volgens art. 13 DSGVO

voor skiverhuur en skiliften Brinkmann

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Skiverhuur & skilift exploitatie Brinkmann
De heer Nico Brinkmann
Am Waltenberg 89
59955 Winterberg
Tel. +49 2981 - 92 96 433
E-mail: info@skiverleih-brinkmann.de

Functionaris voor gegevensbescherming
Great Oak Data Protection GmbH & Co. KG
De heer Florian Schirm
Ruhrstraße 16
59955 Winterberg
Telefoon +49 2985 99 99 690
E-mail: datenschutz@great-oak.de

Klik op de onderstaande knop om de inhoud van great-oak-datenschutz.de te downloaden.

Inhoud laden

 

Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 lid 1 letter a DSGVO - Toestemming van de betrokkene overeenkomstig art. 4, nr. 11 DSGVO

Doel A: Wij verzamelen uw gegevens in verband met de verhuur van skimateriaal overeenkomstig de toestemming die u ons hebt gegeven.

Doel B: Wij verzamelen uw gegevens in verband met de aankoop van uw skipas in overeenstemming met uw toestemming. Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen ons toe te staan uw persoonsgegevens te bewaren na de vervaldatum van uw skipas. Dit maakt een versnelde aankoop van een nieuwe skipas in het volgende seizoen mogelijk.

Art. 6 lid 1 letter b DSGVO - Inleiding en uitvoering van het contract

Wij verwerken de gegevens van onze gasten en geïnteresseerden voor het opstellen van offertes en voor de facturering van geleverde diensten en ontvangen goederen.

Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO - Gewettigd belang

Om onze huisrechten te handhaven en ongelukken te voorkomen, voeren wij ook videobewaking uit op de in- en uitgangszones van de berg- en dalstations.

Toelichting op de legitieme belangen

De video-opname is bedoeld om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van onze bezoekers en het bedrijf. Deze vereisen onder meer dat de ruimte die u betreedt met video's wordt bewaakt. Indien nodig worden de opnames gebruikt om ongevallen te verduidelijken.

Ontvanger van de gegevens
Doel A: De gegevens die wij in het kader van de boeking van uw skiuitrusting hebben verzameld, worden doorgegeven aan onze contractuele partner Rentmaxx (terbeschikkingstelling van het boekingsportaal). Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, hebben wij met Rentmaxx een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten.

Doel B: De gegevens die wij in het kader van de boeking van uw skipas hebben verzameld, worden doorgegeven aan de andere liftuitbaters in het gebied van de skiliftcarrousel Winterberg om het gebruik van de aangesloten skiliften te garanderen.

Bovendien wordt een back-up van onze database gehost in het datacentrum van SKIDATA Schweiz AG in Kriessern.

Duur van de opslag
In overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen. Voor gegevens op basis van een contract of een gerechtvaardigd belang, tot drie jaar na het einde van de klantrelatie. In het geval van vrijwillige gegevens, tot twee jaar na het einde van de klantrelatie of voortijdig indien de toestemming wordt ingetrokken.

Rechten van de betrokkenen
Als betrokkene heeft u gratis de volgende rechten:

  1. U kunt uw vrijwillige toestemming te allen tijde herroepen (herroepingsrecht).
  2. U kunt te allen tijde een overzicht opvragen van alle gegevens die wij over u hebben opgeslagen (recht op informatie).
  3. In het geval van gegevens waarvoor geen wettelijke of contractuele bewaarplicht geldt, kunt u te allen tijde kosteloos om verwijdering verzoeken (recht op verwijdering).
  4. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde beperken tot bepaalde gebieden (recht op beperking).
  5. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking die het algemeen belang of de gerechtvaardigde belangen van de verwerker dient, indien er redenen zijn die op uw bijzondere situatie zijn gebaseerd (recht op bezwaar).
  6. In het geval van gegevens die door u onjuist zijn opgeslagen, heeft u te allen tijde het recht deze gegevens te corrigeren (recht op correctie).
  7. U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of aan een andere instantie over te dragen. (Recht op gegevensoverdraagbaarheid)

Gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens
Gegevensverwerking op basis van vrijwillige toestemming heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de overeenkomst. Doet u dit echter niet, dan verliest u uw gemak. Alle andere verstrekte gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de uitvoering van het contract. Zonder deze gegevens is uitvoering van het contract niet mogelijk.

Recht van beroep
Eenieder die door gegevensverwerking wordt getroffen, heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in zijn land of bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de verwerker van uw gegevens. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de Skiverhuur Brinkmann is:

De commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

+4929819296748
Stuur een e-mail
Openingstijden